CHUYÊN MỤC
ĐỒNG TÂM
LỊCH ÂM DƯƠNG
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin TOTHA » TOTHA  » Chi tiết
 
Sơ đồ mô tả Luật Luân hồi
(TOTHA) Tất cả Hệ Sinh học từ thấp đến cao (cây cỏ, côn trùng, muôn thú, con người,…) từ Hữu hình đến Vô hình (Sóng Sinh học) đều là một Tiểu Vũ Trụ con của Vũ Trụ Hằng Như Minh Triết à đều có quyền năng như nhau không hơn, không kém..

 

                *Phân bố các Tầng Thức Thọ Luân Hồi theo Tam Giác TOTHA:      
               
        *Tầng Thức chuyển hoá :
              
          *Bản đồ mô tả 10 Pháp Giới Trong PHẬT HỌC:
                   
       Sự chuyển Luân nầy, Hệ Tâm Thức của Hệ Sinh học có sự tương tác cùng với Hệ Tâm Thức Thiên-Địa-Nhân tạo nên những Tầng Thức (Tần số, Hạn mức NLTT và Dạng Thức phân bố ) như sau :
      
        * Tính chất :
     Những Tầng Thức từ Địa ngục đến cõi Trời, thảy đều bị chi phối bởi Năng lượng Vạn Vật hấp dẫn à chịu sự ràng buộc của Năng lượng Sóng-Hạt chuyển hoá Vô Ngã khi Năng lượng Tâm Thức biến động mất cân bằng (do ly tâm tạo chướng nghiệp) và Định Ngã khi Năng lượng Tâm Thức hoà hợp cân bằng (do hướng tâm tu tập).
    Qua những kiến thức minh hoạ ở trên đã chứng minh sự tồn tại của Sóng sinh học (từ xa xưa gọi là linh hồn), tất cả đều mang thông tin năng lượng theo nghiên cứu của công ty TOTHA chúng tôi gọi đó là Năng lượng Tâm thức, năng lượng nầy có tầng thức (tần số và hạn mức và dạng thức) tương ứng theo từng Hệ sinh học phù hợp với biến dịch theo đồ hình lưỡng nghi, nghĩa là tuỳ thuộc vào năng lượng tích luỹ (nghiệp lực) của Hệ sinh học trong những Hệ quy chiếu chuyển hoá Không-Thời gian (tiền kiếp, hiện kiếp) tương ứng mà Năng lương Tâm thức sẽ xác lập vào 1 trong 10 tầng thức (cõi) như sau :
  Tầng thức thấp : 1/-Đau khổ, Tăm tối, Tàn ác (Địa ngục), 2/-Gian xảo,Hẹp hòi(Ngạquỷ), 3/-Ngu dốt, Hèn hạ (Súc sinh) [tính từ thấp tới cao]. Năng lượng Tâm thức ở cõi nầy phân bố hỗn loạn và bị chi phối rất nhiều bởi năng lượng của trường hấp dẫn (thọ luân hồi), hình thái cấp năng lượng nầy có thể Trí và Tâm rất kém.
          Tầng thức trung bình : 4/- Nóng nảy (Sân), Mê muội (Si), Tranh chấp (Atula) 5/-Tham,Sân,Si (Người),  6/-Thăng hoa, An lạc (Trời) [tính từ thấp tới cao] .Năng lượng Tâm thức ở cõi nầy phân bố cân bằng và bị chi phối rất ít bởi năng lượng của trường hấp dẫn (chuyển luân hồi), hình thái cấp năng lượng nầy thể Trí và Tâm rất phát triển.
          Tầng thức cao : 7/-Diệt Khổ, Giải thoát (Thanh văn hay A La Hán gồm 3 bậc chuyển hoá : Tu đà hoàn à Tư đà hàm à A na hàm à A la hán), ,8/- Thấu quán nguyên lý Nhân-Duyên chuyển hoá tạo nên Sinh, Tử, Luân hồi (Duyên giác hay còn gọi là Bích chi Phật hoặc Độc Giác Phật 9/- Bố hoá tình thương và Huệ Năng hoá độ khắp muôn nơi (Bồ tát)  [tính từ thấp tới cao] .Năng lượng Tâm thức ở các cõi nầy phân bố cân bằng, ngời sáng, lan toả và hoàn toàn không bị chi phối bởi năng lượng của trường hấp dẫn (đoạn luân hồi), hình thái cấp năng lượng nầy thể Trí và Tâm toả sáng cùng Huệ Năng Minh Triết phát hoá Chân-Thiện-Mỹ và có khuynh hướng dung hợp cùng Vũ Trụ Đại Đồng.
 
         Tầng thức siêu việt (Chân Không) :  10/-Dung hợp Toàn Tri, Toàn Giác (Phật) . Năng lượng Tâm thức  hoàn toàn hợp nhất cùng với Vũ trụ (Toàn Năng) là một. Tầng Thức nầy chính là nguồn năng lượng tinh khôi, trong suốt tựa như pha lê, minh triết vô cùng không gì sánh được (Vô Không) chiếu hoá đến các tầng thức khác (phổ độ) toả sáng  hào quang vô lượng của chân lý toàn tri (Amitaba Buddha).
D/-TU TẬP (tu chỉnh và tập luyện) TIẾN HOÁ :
          Việc chỉnh sửa (tu chỉnh) sao cho Thân-Tâm được cân bằng hoà hợp cùng với qui luật của Tự nhiên bằng cách luyện tập hướng giác Hệ Tâm Thức cân bằng hội tụ về Tâm thật (Chân Tâm) của Hệ Sinh học (Bản Thể), gọi là tu tập tiến hoá.
          Tất cả Hệ Sinh học từ thấp đến cao (cây cỏ, côn trùng, muôn thú, con người,…) từ Hữu hình đến Vô hình (Sóng Sinh học) đều là một Tiểu Vũ Trụ con của Vũ Trụ Hằng Như Minh Triết à đều có quyền năng như nhau không hơn, không kém ẩn chứa (tiềm tàng) – Dữ liệu vô cùng quí báu đã được Vũ Trụ lập trình sẵn cho muôn loài - cùng tự hiệu chỉnh (tu tập) sao cho Hệ Tâm Thức của mình đồng hoà hợp với Tự nhiên quanh mình (nguyên lý Shohm) nhằm để đạt sự tiến hoá (tu tập đúng) hoặc suy hoá (tu tập sai) đến tầng thức năng lượng Tâm thức, tức ta có quyền lựa chọn cho ta!...
Xem Video Clip :
CÒN TIẾP

 

Các thông tin cùng loại này
» Sự thật về Đức Phật (2018-03-13)
» Ký Ngữ Chuyển Giải trong Phật học nguyên thủy (2018-03-10)
» Bản chất chư pháp (2015-09-03)
» Sáu cửa khai ngộ thật sự (2015-08-01)
» Chánh Tri kiến & Tư duy về Pháp/Giáo pháp (2015-08-08)
» Chánh Tri kiến & Tư duy về Giải thoát (2015-08-01)
» Tri kiến & Tư duy về Công Đức (2017-02-20)
» Quan điểm về Giác Ngộ trong các Tôn giáo (2012-12-11)
» Tam Bảo của các Tôn Giáo (2017-02-20)
» Khái niệm về Tâm thức và Tâm linh theo Pháp luận TOTHA : (2016-11-29)
» NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC (2016-11-29)
  1  
 

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, VN - ĐT0909777929 - 0908883380Địa chỉ cũ127 Thành Mỹ, P.8, Q.Tân Bình, TP. HCM. Email:  tothaho@gmail.com, phapluantotha@gmail.com

Copright 2009 www.totha.vn,
All rights reserved

Lượt truy cập: 11590260
Đang online : 36