CHUYÊN MỤC
ĐỒNG TÂM
LỊCH ÂM DƯƠNG
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin TOTHA » TOTHA 
NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC
(TOTHA)Nguồn năng lượng nầy được lập trình sẵn trong mỗi sự sống (từ thấp đến cao và từ hữu hình đến vô hình) sẵn có trong Vũ Trụ. Và Năng Lượng Tâm Thức chính là tinh phân của Vũ trụ Toàn Năng bị chia chẻ, bị che khuất, bị biến chất ngày càng trôi dạt cách xa nguồn…T

Khái niệm về Tâm thức và Tâm linh theo Pháp luận TOTHA :
(TOTHA)Trong nội tại Hệ sinh học đều tồn tại Ẩn Thức hay Tàng Thức (Mạt na thức), do tích luỹ từ nhiều Hệ Qui chiếu Quá khứ (Tiền kiếp), luôn tồn tại sự chuyển hoá đối ứng (Thu,Phát)... phản ảnh cả Sự vật và Hiện tượng Vĩ mô lẫn Vi mô...

Tam Bảo của các Tôn Giáo
(TOTHA)Tuỳ vào nội dung cùng văn hoá tín ngưỡng của con người mà biểu tượng tam bảo làm nền tảng, chổ dựa tâm linh phát khởi cùng nhân sinh quan nhận thức (thức theo tâm sinh khởi), mang nét đặc thù riêng của mỗi tôn giáo...

Tri kiến & Tư duy về Công Đức
(TOTHA)Không phân biệt phước đức và công đức thì sẽ không phân biệt đâu là chánh/tà thì sao mà thấy đường vào Đạo!

Ký Ngữ Chuyển Giải trong Phật học nguyên thủy
Trích lược từ bài giảng của Thầy Đỗ Thanh Hải trong khóa học TOTHA 15/01/2016 về đề tài Giải mã các ký ngữ giác ngộ tượng hình hay pháp tượng giác ngộ theo giáo pháp phật học nguyên thủy đã giúp các học viên TOTHA ngộ ra rất nhiều điều ẩn mật suốt tận ngàn xưa

Sự thật về Đức Phật
Tu theo Phật, học cách thành Phật theo đúng chánh pháp nguyên thuỷ, đồng nghĩa là phải luôn chuyên cần vận dụng Trí tuệ để thấu quán đúng Sự thật thì mới thật sự giải mê khai ngộ... “Sự thật về Đức Phật” (The True Gautama Buddha) đã được Thầy giảng giải giúp các học viên TOTHA ngộ ra rất nhiều điều ẩn mật suốt tận ngàn xưa

Sơ đồ mô tả Luật Luân hồi
(TOTHA) Tất cả Hệ Sinh học từ thấp đến cao (cây cỏ, côn trùng, muôn thú, con người,…) từ Hữu hình đến Vô hình (Sóng Sinh học) đều là một Tiểu Vũ Trụ con của Vũ Trụ Hằng Như Minh Triết à đều có quyền năng như nhau không hơn, không kém..

Quan điểm về Giác Ngộ trong các Tôn giáo
(TOTHA) Giác ngộ là gì? Đây là câu hỏi và đề tài thật phức tạp luôn gây tranh cãi trong Đạo Phật suốt nhiều thế kỷ qua, cách diễn giải dị biệt ( khác nhau), miên viễn ( mơ hồ), huyễn hoặc (ngữ nghĩa siêu thực)... bế tắc!

Chánh Tri kiến & Tư duy về Giải thoát
(TOTHA)Hiểu giải thoát như thế nào ta sẽ giải thoát như thế đó, ưa thích pháp thế gian ta sẽ trú tại thế gian...

Chánh Tri kiến & Tư duy về Pháp/Giáo pháp
(TOTHA)Nói về "Pháp" hầu như đều hiểu theo nghĩa hẹp là pháp phật hay pháp môn hay pháp thuật, pháp tu luyện, tụng, đọc... xem đó là bí mật, là quý báu, là tối thượng...

Sáu cửa khai ngộ thật sự
(TOTHA)Ngăn giữ sáu căn chẳng để ngoại trần quấy nhiễu, soi chiếu bên trong, tỉnh thức rõ biết sáng tỏ bên ngoài, tam độc dứt sạch giúp thâu nhiếp được tâm. Đó là giải thoát thật sự

Bản chất chư pháp
(TOTHA)Chư pháp biến hóa không lường (trùng trùng duyên khởi) tạo ra thế gian muôn sắc thái đan xen lẫn nhau (vây phủ lẫn nhau) từ đó mà tao vòng nhân/quả sanh/diệt lân hồi không cùng tận (xét trong hệ quy chiếu tương đối)...

  1  

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, VN - ĐT0909777929 - 0908883380 - 0909631630 - 0914359159 - Email:   phapluantotha@gmail.com

Copright 2009 www.totha.vn,
All rights reserved

Lượt truy cập: 17068223
Đang online : 46