CHUYÊN MỤC
ĐỒNG TÂM
LỊCH ÂM DƯƠNG
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin luyện tập năng lượng »  Năng lượng Tâm Thức TOTHA  » Chi tiết
 
Giảng giải cơ bản nhập môn Năng lượng Tâm Thức TOTHA
Tô Thái Hòa Tâm Chánh Giác Trí Huệ Thông Đó chính là phương châm cơ bản luôn lưu tâm quán niệm,mà mỗi học viên TOTHA trước khi tập luyện điều phải định hằng...

                         Tô Thái Hòa

                                             Tâm Chánh Giác
                                            Trí Huệ Thông
         Đó chính là phương châm cơ bản đặt ra trước khi luyện tập Năng lượng Tâm thức, mà mỗi học viên TOTHA điều phải luôn luôn lưu tâm quán niệm và cần phải định hằng. Diệu pháp luân thiền chuyển hay Pháp luân TOTHA là bài tập giúp tu chỉnh Năng lượng Tâm Thức (Năng lượng Sóng sinh học) vô cùng hiệu quả đã được kiểm chứng thưc tế (xem mục Báo cáo kết quả tập luyện Diệu pháp luân thiền chuyển), thích hợp bình đẳng với mọi người, mọi tầng lớp, mọi giới, mọi tôn giáo,... giúp khơi gợi, khai mở tình yêu thương bác ái vốn tiềm ẩn trong mọi loài hiện đang bị che lấp dần do sự đấu tranh sinh tồn bởi cuộc sống vật chất quá nhiều tạp nhiễu và đầy giả hợp như hiện nay, đặc biệt hóa giải rất tốt căn bệnh Stress hiện thời đang hoành hành trong nền văn minh hiện đại của loài người!...Trong nội dung diễn giải về các bài tập giúp kích hoạt Năng lượng tiềm ẩn bởi phương pháp tu tập {Tu chỉnh + Tập luyện} nhằm mục đích khai mở Năng lượng tâm thức, điều nầy từ lâu đã được thực hiện bởi rất nhiều trường phái tôn giáo khác nhau, thể hiện qua nhiều cách tu tập khác nhau... Nhưng chung qui vẫn là việc khai mở Năng lượng tâm thức nhằm vào 2 mục đích cơ bản, đó là : Hòa bình-Cứu rỗi (TOTHA gọi là Năng lượng trắng),Thống trị-Hủy diệt (TOTHA gọi là Năng lượng đen). Riêng pháp môn {môn học về phương pháp khai mở Năng lượng tâm thức} tu tập {Tu chỉnh + Tập luyện} của TOTHA luôn chủ định dẫn  dắt các học viên rèn luyện cách định hướng về tình yêu thương CHÂN-THIỆN-MỸ sao cho Thân và Tâm ta  tiến tới hòa hợp cùng với Vũ trụ đại đồng. Đây cũng chính là tinh thần cơ bản chung đã được đề cập rất nhiều trong các quan điểm tôn giáo PHẬT-CHÚA-THÁNH đã có từ lâu đời trong sự tiến hoá của tri thức nhân loại, nói sao cho hết?..diễn tả sao cho thông?..những tinh hoa minh trết ấy để tất cả mọi người đều cùng nhau thông hiểu…Do đó, phần nội dung diễn giải vấn đề về cách thức tập luyện, TOTHA sẽ chọn dùng những hàm từ {từ ngữ hàm chứa} thiêng về Phật học {khoa học dẫn dắt các giác quan tiến tới sự hòa hợp cùng vũ trụ đại đồng gọi là giác ngộ hay theo âm tiếng Phạn là "Phật"}; Cũng chính vì vậy, theo quan điểm về sự hòa đồng sao cho mọi người cùng nhau tập luyện không phân biệt giai cấp, tôn giáo sẽ có một số ý kiến cho rằng phần trình bài từ ngữ thiêng về Phật giáo nhiều quá thì sao gọi là hòa đồng? Xin nhắc lại, trong lĩnh vực của khoa học tâm thức bao hàm rất nhiều điều về những qui luật riêng mà với 5 giác quan  bình thường chúng ta không thể nào nhận thức được hết, chính vì vậy TOTHA chọn cách diễn giải vấn đề theo quan điểm bình đẳng mang tính Khoa học Tổng quan dẫn dắt tinh thần con người hướng theo con đường {Đạo} sao cho hiểu được, nhận ra được, hòa hợp được {gọi là Giác ngộ, đọc theo âm tiếng Phạn là Phật} cùng vũ trụ đại đồng, cùng ôm ấp tình yêu thương bình đẳng, không tôn tạo, không giáo điều {TOTHA gọi là "Tôn giáo - hay tôn giáo cực đoan " (tôn tạo và giáo điều)  ≠ "Tôn giáo + tôn giáo tích cực " (tôn vinh,giáo hóa)}. Như vậy, rõ ràng khi thể hiện vấn đề, TOTHA hoàn toàn dùng 2 từ Phật học (là khoa học luyện tập và tu chỉnh các giác quan định hướng về sự giác ngộ) thay cho quan điểm Phật giáo (biến tướng so với giáo pháp nguyên thủy của Đức Thích Ca Mâu Ni) bởi những định kiến hẹp hòi từ bấy lâu nay do con người bày ra, chính điều nầy đã nói lên tiếng nói chung về sự hòa đồng không phân biệt tôn giáo!..    
         Tại sao gọi là Diệu pháp luân thiền chuyển?. Vì đây là phương pháp giúp mọi người tập luyện nhằm tu chỉnh lại Hệ sinh học {Tinh thần + Thể xác} của mình sao cho cân bằng hợp nhất cùng tự nhiên Chân – Thiện – Mỹ, cơ bản là chuyển hoá Tĩnh – Động hài hoà {Thiền chuyển}, có như thế ta mới mong nắm bắt kịp với những biến động vô hướng của thế giới vật chất trong chu kỳ chuyển hóa {Vô thường} như hiện nay đã và đang dần dần xãy ra tại địa cầu...ví như cỗ xe đang chạy loạng choạng (biến động vô hướng), nếu bất ngờ ta thắng gấp thì lẽ tất nhiên là không thể nào đảm bảo được tính an toàn!..Vì vậy, với những biến động vô hướng trong chu trình sự sống hiện nay, chúng ta rất khó thể nào tu chỉnh thân tâm tức thời bằng phương pháp Thiền tĩnh như điều kiện cách đây hằng vài thế kỷ được – bởi vì, môi sinh + nhân tâm + xã hội tại thời điểm ấy (thời kỳ Diệu Pháp) khác xa so với hiện tại như bây giờ (thời kỳ Mạt Pháp) -- mà chúng cần phải chuyển hóa dần dần một cách hài hòa từ Động sang Tĩnh thì mới gọi là hoà đồng một cách phù hợp với qui luật (lẽ thật) của tự nhiên, nên phương pháp tu tập {tu chỉnh + tập luyện} của TOTHA được gọi là Thiền chuyển, điều nầy đã được tiên tri bởi Phật Thích ca cách đây khoảng 2500 năm về trước, hình ảnh tu tập lúc bấy giờ là nhắm mắt tĩnh lặng được thay thế (chuyển hoá) thành hình ảnh tu tập hoà hợp với qui luật vật chất đúng như như hiện nay đó là Phật Di Lạc mở mắt tươi cười nhìn thẳng vào đời thường để mà chuyển hoá (Di Lạc = chuyển Di từ Lạc trần về Cực Lạc), nghĩa là phương pháp tu tập hay tu luyện (nhắc lại thực chất đó chính là phương pháp tu chỉnh và tập luyện trao dồi Năng lượng tâm thức hiệu chỉnh sao cho các giác quan của ta tiến tới sự hòa hợp cùng với qui luật vận động của Tự nhiên chứa trong Vũ trụ chứ không có nghĩa tôn tạo cho sự cao siêu huyền bí, hay tự kỷ phải xa lánh cuộc đời, phải tự hành hạ mình khổ hạnh đủ thứ mọi điều!..). 
                                            
   Hình ảnh tu tập để đạt giác ngộ                                   Hình ảnh tu tập để đạt giác ngộ phù hợp  với
 phù hợp với thời xưa (Thiền Tĩnh)                               thời nay (Tĩnh-Động hài hoà = Thiền Chuyển)
 
          Sau khi đã nắm bắt kịp được nguyên lý của cái động rồi, ta dùng phương pháp TOTHA để thanh lọc Năng lượng đen gây nên những ô trược bám víu lấy thân tâm ta hình thành sự sai lầm nhân cách (ngã mạn, thủ kiến, tham lam, sân hận, mê muội,...). Việc tập luyện để chỉnh sửa (gọi theo Hán tự là Tu tập) thân tâm giúp ta thanh lọc Năng lượng đen bám víu (khử trược ô), tức là ta đã giải thoát ta, bước kế tiếp sẽ dẫn dắt ta từ từ hướng tâm về ngã tĩnh để không bị sai đường lạc lối,..Khi đã tịnh tâm (nhiếp tâm) hoà hợp cùng vũ trụ, thì đó chính là sức mạnh thật sự của chính mình!..Lúc ấy sẽ tạo nên những hiệu ứng tốt đẹp {phản ảnh từ sự hướng tâm hoà hợp cùng Chân – Thiện – Mỹ lúc chúng ta tu luyện (tu chỉnh + tập luyện) đúng chánh pháp (phương pháp dẫn dắt hợp với lẽ thật, sự chân chính của tự nhiên)}, chính lúc nầy - ta đã tìm lại được chính ta, cái ta thật an nhiên, tự tại tựa như thuở mới chào đời, không dính mắc bởi vòng xoáy của đời thường (nhân duyên) tạo nên bao ô trược, lúc đó ta đã tìm thấy và thể nhập thân tâm mình cùng sự trong sạch (thanh tịnh) toàn hảo tức ta đã tìm ra cái ta thật của mình (Chân Ngã) đã bị đánh mất (nhân duyên chi phối) qua bao ngã rẽ vô hướng của cuộc đời (Vô ngã) – thì đó đúng là lúc ta sẽ đón nhận được những kết quả thật bất ngờ !..{Quả lành} do bởi ta thành tâm tinh tấn tu tập {Nhân lành} cùng sự dẫn dắt đúng chánh pháp của TOTHA {Duyên lành}, để có được (gặt được) những quả lành thật kỳ diệu phải không?..(xem báo cáo kết quả tập luyện DPLTC)
       TOTHA luôn mong rằng những đóng góp của mình sẽ mãi mang đến niềm an vui, hạnh phúc an lạc cho mọi người,cho mọi nhà thì đời sống của xã hội sẽ ngày càng tốt đep hơn…mang nhiều ý nghĩa hơn…
               
 
                                                          Xem tiếp P2
Các thông tin cùng loại này
» Đăng ký học tập Năng lượng Tâm Thức (DPLTC TOTHA) (2013-11-11 17:52:25)
  1  
 

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, VN - ĐT0909777929 - 0908883380 - 0909631630 - 0914359159 - Email:   phapluantotha@gmail.com

Copright 2009 www.totha.vn,
All rights reserved

Lượt truy cập: 15288500
Đang online : 54