CHUYÊN MỤC
ĐỒNG TÂM
LỊCH ÂM DƯƠNG
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin khoa học cơ bản » Địa Lý bát trạch  » Chi tiết
 
Tiểu Sử Cụ Tả Ao
Cụ Tả Ao được tôn là Thánh Địa Lý Tả Ao là người Việt Nam thứ nhất học được khoa Địa lý Chính Tông ở Trung Quốc, và là thầy Địa lý giỏi nhất Việt Nam xưa kia. Tên cụ là Nguyễn Đức Huyên người làng Tả Ao Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Trung Việt).


Cụ Tả Ao được tôn là Thánh Địa Lý Tả Ao là người Việt Nam thứ nhất học được khoa Địa lý Chính Tông ở Trung Quốc, và là thầy Địa lý giỏi nhất Việt Nam xưa kia. Tên cụ là Nguyễn Đức Huyên người làng Tả Ao Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Trung Việt).
Cụ sinh vào thời vua Lê chúa Trịnh. Nhà nghèo, cha mất từ hồi còn nhỏ, mẹ lòa. Cụ có một anh cũng nghèo, là người con có hiếu, thấy mẹ mù lòa lúc nào cũng buồn, luôn luôn cầu mong, tìm được thầy thuốc hay, chữa cho mẹ khỏi.
May thay gần nơi cụ ở có một thầy thuốc người Tàu chữa mắt rất giỏi. Nhiều người đau mắt đã lâu, mà sau một thời gian được thầy đó chữa trị, lại trông được.
Có thầy hay nhưng chữa chạy rất tốn kém và nhà cụ nghèo không thể theo đuổi được việc thuốc thang. Cụ bèn nhất quyết xin phép mẹ đến giúp việc cho thầy chữa mắt này để học nghề và tìm cách chữa cho mẹ.
Sau hai năm kiên trì làm việc để chờ thầy truyền nghề. Cụ được vị thầy thuốc này nhận xét là người có cơ trí, đức hạnh nên truyền cho ít phép chữa bí truyền. Tuy chưa phải là hoàn toàn giỏi, nhưng liệu sức có thể chữa cho mẹ khỏi nên cụ xin phép về săn sóc bệnh trạng của mẹ. Sau một thời gian chữa cho mẹ được khỏi lòa, cụ trở lại chỗ thầy cũ tiếp tục học nghề chữa mắt và sau đó cụ theo thầy chữa mắt về Tàu tiếp tục học nghề và giúp đỡ thầy.
Khi ông thầy già yếu, thấy cụ quán xuyến được mọi khách hàng cho mình, liền đem nốt kinh nghiệm bí truyền dạy cụ.
Gần đó có một thầy địa lý chính tông nhà giàu bị đau mắt không nhìn thấy gì, nhờ cụ chữa và hứa nếu chữa khỏi sẽ hậu tạ riêng cụ 50 lạng vàng. Sau khi chữa khỏi mắt cho thầy Địa lý, cụ không nhận tiền và chỉ năn nỉ xin dạy cho cụ khoa Địa lý.
Vì ơn nghĩa nên thầy Địa lý dạy cụ Tả Ao khoa Địa lý chính tông của mình.
Sau nhiều năm thành tài, cụ xin về nước, Thầy Địa lý muốn thử sự hiểu biết của cụ, bèn làm một trăm mô hình đất kết trên một bãi cát, dưới mỗi huyệt kết có yểm một đồng tiền, rồi đưa cụ 100 cây kim, bảo ra điểm huyệt.
Cụ đã cắm được 99 cây kim vào 99 lỗ đồng tiền và một cây vào mép lỗ đồng tiền thứ 100.
Cây kim mép lỗ đồng tiền thứ 100 này là một kiểu đất quá lớn rất nhiều hình thể khó khăn, ẩn áo.
Thầy Địa lý chính tông thấy vậy than rằng: “Nghề Địa lý chính tông của ta đã được người Việt Nam học hết rồi.
Cụ từ tạ thầy về nước tiếp tục chữa mắt làm phúc. Cụ từ chối rất nhiều việc để đất. Cụ chỉ làm những việc để đất rất hạn chế trong những trường hợp đặc biệt mà thôi, tuy vậy danh làm địa lý của cụ cũng nổi và được tôn là Thánh Địa lý.
Người ta không gọi tên thực của cụ nữa mà chỉ gọi là cụ Tả Ao (tên làng Tả Ao của cụ ở huyện Nghi Xuân)
Hình như cụ Tả Ao không truyền nghề cho ai, xong có để lại cho đời sau 2 bộ sách Địa lý quý giá:
1. Bộ Địa Đạo Diễn Ca có 120 câu văn vần, tức bộ này.
2. Bộ Dã Đàm Tả Ao bằng văn xuôi (chúng tôi sẽ cho xuất bản sau)
Sách Địa lý của cụ phát xuất từ môn Địa lý chính tông nên đi từ căn bản lên phần chi tiết. Phần căn bản chú trọng tìm cho thấy Long chân Huyệt đích. Phần chi tiết nói cho thêm những điều phụ vào điều căn bản. Đi từ gốc đến ngọn bao giờ cũng ít lầm hơn đi từ chi tiết trở lại gốc; vì vậy sách Địa lý của cụ được các cụ xưa kia cho là quý giá nhất.

NGUYÊN VĂN ĐỊA ĐẠO DIỄN CA CỦA CỤ TẢ AO

 

1. Mấy lời để truyền hậu thế
2. Ai học địa lý theo học Tả Ao
3. Một là hay học càng cao
4. Hai là cố ý, cứ lời phương ngôn
5. Ba là học thuộc Dã Đàm
6. Bốn là mở sách La Bàn cho thông
7. Chẳng qua ra đến ngoài đồng
8. Tỏ mạch, tỏ nước, tỏ long mới tường.
9. Mạch có mạch âm, mạch dương.
10. Mạch nhược, mạch cường, mạch tử, mạch sinh
11. Sơn cước mạch đi rành rành.
12. Bình dương mạch lần, nhân tình không thông
13. Có mạch qua ao, qua sông
14. Qua đầm, qua núi, qua đồng, qua non.
15. Lại có mạch phát ngôi dương
16. Nhìn xem cho tường, ấy mạch làm sao?
17. Mạch thô đi chẳng khép vào
18. Vốn đi một chiều ấy mạch phát dương
19. Ba mươi sáu mạch cho tường
20. Trước là cứ sách, sau y lời truyền.
21. Ruộng cao uốn xuống thì mạch táng trên.
22. Ruộng thấp uốn lên thì mạch táng dưới.
23. Bình dương mạch chẳng nề châm gối
24. Hề chính long thì tả hữu chiều lai
25. Đâu có chính long thì có sơn thủy gối kề
26. Nhưng trên sơn cước non cao
27. Cường long thô mạch, thế nào mới hay?
28. Tìm nơi mạch nhược long gầy.
29. Nhất thời oa huyệt, nhi thời tàng phong
30. Đất có cát địa chân long.
31. Táng cho phải phép anh hùng giàu sang
32. Nọ như dưới đất bình dương
33. Mạch thính giác điền xem tưởng mới hay
34. Bình dương lấy nước làm thầy
35. Thứ nhất khai khẩu thứ nhì ngũ long
36. Thứ ba mạch thắt cổ bồng.
37. Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài
38. Muốn cho con cháu tam khôi
39. Phương Nam có bút phương Đoài có nghiên.
40. Muốn cho con cháu Trạng Nguyên.
41. Thời tìm bút lập hai bên sắp bày
42. Nhất là Tân, Tốn mới hay
43. Bính, Đinh, Đoài, Cấn sắp bày đột lên.
44. Bút lập là bút Trạng Nguyên.
45. Bút thích giác điền là bút thám hoa
46. Nhìn xem cho kỹ sẽ là đất hay.
47. Khuyên ai học làm thầy Địa lý
48. Trước phải đọc sách, sau là lượng cao.
49. Dù ai khôn khéo thế nào
50. Học mà chẳng xét ấy là vô tông
51. Thắt cỏ bồng phồng ra huyệt kết.
52. Xem cho biết Mộc tiết Kim loan
53. Mộc tiết văn đỗ Trạng Nguyên.
54. Kim loan võ được tước quyền Quận Công.
55. Con Mộc vốn ở phương đông.
56. Con Kim vốn nó về dòng phương tây.
57. Xem cho biết nó mới hay
58. Táng cho phải phép thực dày vinh hoa.
59. Thắt cuông cà phi ra mới kết.
60. Xem cho biết huyệt cát huyệt hung.
61. Huyệt cát nước tụ vào lòng.
62. Đôi bên Long, Hổ uốn vòng chiều lai
63. Huyệt hung Minh Đường bất khai
64. Sơn tà thủy Sạ hướng ngoài tà thiên.
65. Táng xuống kính sảng bất yên
66. Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau.
67. Muốn cho con cháu sống lâu.
68. Tìm nơi Huyền Vũ đằng sau cao dày.
69. Long Hổ bằng như chân tay
70. Chẳng có Tả, Hữu bằng ngay chẳng lành.
71. Kìa như đất có ngũ tinh.
72. Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn
73. Muốn cho con cháu nên quan
74. Thì tìm Thiên Mã phương Nam đứng chầu.
75. Muốn cho kế thế công hầu
76. Thì tìm cờ trống dàn chầu hai bên.
77. Ngũ tinh cách tú chiều nguyên
78. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa bốn bên loan hoàn.
79. Thổ tinh kết huyệt trung ương.
80. Ấy đất sinh Thánh sinh Vương đời đời
81. Thiên sơn vạn thủy chiều lai
82. Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh
83. Nhị thập bát tú thiên tinh.
84. Tại thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai.
85. Ngôi Đế Vượng mặc Trời chẳng dám.
86. Huyệt công khanh chẳng kiếm ai cho.
87. Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ
88. Thấy thì làm chớ để lưu tâm
89. Trên sơn cước xa xăm cũng táng.
90. Dưới bình dương nửa tháng cũng đi
91. Minh sinh, ám tử vô di.
92. Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn.
93. Quả nhiên huyệt chính long chân
94. Tiêu sa, nạp thủy chớ lầm một ly
95. Táng chi phúc lý tuy chi.
96. Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền.
97. Muốn cho con trưởng phát tiên.
98. Thì tìm long nội đất liền quá cung.
99. Thanh long liên châu cao phong.
100. Kim tinh, thổ phụ, phát dòng trưởng nam.
101. Con gái về bên hổ sơn
102. Hổ cao thì phát, sơn bàn cho thông.
103. Phản hổ con gái lộn chồng.
104. Phản long trai nó ra lòng bất nhân.
105. Vô long như người vô chân.
106. Vô hồ như đứa ở trần không tay.
107. Trong Long - Hổ lấy làm thầy trước.
108. Sau sẽ tìm thấy chỗ huyệt chôn
109. Nước chẳng tụ được kể chi
110. Kiếm ăn cũng khá xong thì lại không
111. Con trai thì ở bất trung
112. Con gái thất tiết chả dùng cả hai.
113. Thấy đâu Long Hổ chiều lai.
114. Minh Đường thủy tụ huyệt tài mới hay.
115. Tiền quan, hậu quỷ sắp bầy.
116. Án dày muốn thấp, chiều dày phải cao.
117. Xem huyệt nào làm cho phải phép.
118. Chớ đào sâu mà thiệt như không.
119. Kìa ai Địa lý vô tông.
120. Chẳng cứ đúng phép cũng dòng vô tư.

Các thông tin cùng loại này
» Những nơi đất có ma, nhà có quỷ! (2010-12-29 11:07:41)
» Gió tín phong 'ăn bớt' ngày trái đất (2010-12-29 10:58:26)
» Lợi và hại của địa khí (2010-12-26 15:54:49)
» Tia đất bí ẩn (2010-12-26 15:53:14)
» Địa lý phong thủy (2009-11-04 15:22:13)
  1  
 

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
Trụ sở: 245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam - ĐT0909777929 - 0908883380
Chi nhánh127 Thành Mỹ, P.8, Q.Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
ĐT: 84 -08. 38691258,  Mobile : 0909777929 - 0908883380 - Email:  tothaho@gmail.com, ms.totha@yahoo.com

Copright 2009 www.totha.vn,
All rights reserved

Lượt truy cập: 9046794
Đang online : 23